Anahtar Kelimeler: Nedir? Yarar?


CBS Nedir? Ne İşe Yarar?

Türkçe’de CBS yani Coğrafi Bilgi Sistemleri olarak adlandırılan bu sistem İngilizce’de kısaltması GIS’dir. Birçok farklı sektörlere yardımda bulunan ve kendine özgü uygulamaları ile revaçta olan bir sistemdir.

Türkçe’de CBS yani Coğrafi Bilgi Sistemleri olarak adlandırılan bu sistem İngilizce’de kısaltması GIS’dir. Birçok farklı sektörlere yardımda bulunan ve kendine özgü uygulamaları ile revaçta olan bir sistemdir. Diğer bilgi sistemleri ile karşılaştırdığımızda Coğrafi Bilgi Sistemleri, yeryüzünde bulunan farklı nesnelerin öznitelik bilgilerinin konumlarını barındırmaktadır. 1960’lı yıllarda haritaları bir araya getirmek amacıyla bilgisayar destekli geliştirilmiş bir sistemdir. Öte yandan günümüzde her alanda kullanılan ve oldukça yararlı bir teknoloji olmasının yanında dünya üzerinde önemli bir yere sahip olmaya da başlamıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri, her geçen gün dünya üzerinde konum bilgilerini baz alarak işlerini yürüten kişilerin, kurum ya da kuruluşların ilgisini çekmektedir. Öte yandan ticari açıdan beklentileri olan kişilerin, kurum ya da kuruluşların yatırım stratejisi geliştirmek için de kullanılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerini aslında tek bir cümle ile tanımlayamayabiliriz. Çünkü CBS’nin alanı oldukça geniş ve kapsamlıdır. Bu yüzden Coğrafi Bilgi Sistemleri, mekansal verilerin ve bu verilerin arasındaki ilişkilerin bulunmasının, yönetilmesinin, işlenmesinin, analiz edilmesinin ve modellenmesinin bir aracıdır. Bu aşamaların ardından da CBS bilgisayar destekli bir sistem olduğu için görselleştirilme de gerçekleşmektedir. Bunların yanında Coğrafi Bilgi Sistemlerini oluşturabilmek için 5 temel unsura ihtiyaç vardır. Bunlar; veri, yazılım, donanım, uygulama ve insandır. CBS bu faktörler dikkate alınarak ortaya çıkarılmaktadır.

CBS Ne İşe Yarar?

Temelini Coğrafya biliminden alana Coğrafi Bilgi Sistemleri, birbirinden farklı veri setlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Artık mekansal konum analizi kavramı CBS sayesinde hayatımıza girmeye başlamış ve aynı zamanda bilgi katmanlarını da düzenlemektedir. Örneğin İzmir haritası üzerinde işlenmiş veriyi 3B sahne ile görselleştirmesi ile yansıtmasını sağlamaktadır. Bunların yanında CBS, herhangi bir sektör veya alan fark etmeksizin doğru kararlar verebilme adına veriler arasında modelleme yapabilmektedir. Aynı zamanda veriler arasında ilişki kurulmasına aracı olarak kullanıcılarına farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Coğrafya, haritacılık ve bilgisayar ile ilgili birimlerin birlikte çalışması sonucu meydana gelmiş bir teknolojidir. Bu yüzden de coğrafi veri altyapısı bileşenlerini içeren bilgi teknolojileri başlığı altında yer almaktadır. Görsel altyapılı verilerin işlenmesini ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasına öncülük etmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanım alanları;

- Orman Geliştirme Planlama,

- Pazarlamacılık uygulamaları,

- Şehir Planlamacılığı,

- Telekomünikasyon Uygulamaları,

- Kent Bilgi Sistemleri,

- Askeri Uygulamalar,

- Mühendislik Uygulamaları,

- Jeolojik Uygulamalar,

- Çevre Uygulamaları,

- Ulaşım Planlamacılığı,

- Hidrojeolojik Uygulamalar,

- Havacılık Uygulamaları

- Sanayi,

- Ekonomi,

- Belediye

Sağlık

- Kargo sektörü,

- Maden

- Eğitim,

- Haritacılık

- Bankacılık ve sigorta

- Trafik kontrolü

- Turizm Uygulamaları.

Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanım alanlarına detaylı bir örnek verecek olursak, akıllı şehir tasarımlarının planlanma sürecinde fizibilite raporlarını CBS ile elde edilmesinin daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunların sonunda da Coğrafi Bilgi Sistemleri birçok alanda ve sektörde çeşitli amaçlar uğruna kullanılabilen bir sistemdir.