Emlak Sertifikası Nasıl Alınır? Kimler Emlak Sertifikası Alabilir?

Günümüzde sektörel gelişmelerin hızla artarak yaşanması, profesyonel ve uzman kişilerden hizmet alınmasını, neredeyse zorunlu kılmaktadır.

Günümüzde sektörel gelişmelerin hızla artarak yaşanması, profesyonel ve uzman kişilerden hizmet alınmasını, neredeyse zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte gayrimenkulde yani emlak alanında da profesyonel bir hizmet alımı önem kazanmıştır. Tabi bu hizmetin alınabilmesi için, hizmet sunacak kişilerde, emlakçılık mesleği ile ilgili bazı yeterliliklere sahip olmaları ve bazı belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

 Kaç Çeşit Emlak Sertifikası Vardır?

 Emlakçılık işini bir meslek olarak yapabilmek için gerekli olan 3 farklı sertifika/belge vardır. Bu Belgeleri aşağıdaki gibi ayrı bir şekilde 3 madde ile açıklayalım.

4. Seviye Emlak Danışmanı Yeterlilik Belgesi Bu belge, yerine getirilmesi gerekilen şartları sağlamış ve resmi olarak faaliyet gösteren emlakçı/gayrimenkul danışmanlığı faaliyeti icra eden işletmelerde çalışabilmeye imkân sunmaktadır.

5. Seviye Sorumlu Emlak Danışmanlığı Yeterlilik Belgesi Bu Belge, yerine getirilmesi gerekilen şartları sağlamış ve resmi olarak faaliyet gösteren emlakçı/gayrimenkul danışmanlığı faaliyeti icra eden işletmelerde çalışabilmeye imkân sunmaktadır. Ayrıca, Emlakçılık Yetki Belgesine sahip işletmelerde en bir yetkilinin 5. Seviye Sorumlu Emlak Danışmanlığı Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu olduğundan, bu yönüyle 4. Seviye Emlak Danışmanlığı Yeterlilik Belgesinden farklı bir özelliğe sahiptir.

Emlakçılık Yetki Belgesi Bu yetki Belgesi Taşınmaz Ticareti Bilgi Sitemi üzerinden yapılan başvuru yoluyla her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Ayrıca bu yetki hiçbir şekilde devredilememektedir. Bu yetki belgesi 5 yıl süre ile geçerli olduğundan bu süre sonrasında tekrar yenilenmesi gerekmektedir.

Emlak Sertifikası Nereden Alınır?

 Emlakçılık zaman geçtikçe popüler bir meslek haline gelmiştir. Popüler bir meslek haline gelen emlakçılık, bu işi icra ederek para kazanmak isteyenler için bazı belgeler gerektirmektedir. Bu belgeler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Derneği tarafından akredite edilmiş onaylı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla alınabilir.

 Kimler Emlak Sertifikası Alabilir?

Sertifika, emlak sertifikasını vermeye yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen eğitim programına katılım sağlayan ve bu programlarda başarılı olan kişilere veriliyor. Bu eğitim programlarına başvuru için gerekli olan asgari şartları yine maddeler halinde açıklayalım;4. Seviye Emlak Danışmanı Yeterlilik Belgesi Başvuru Şartları Okur yazar veya ilkokul mezunu olmak yeterlidir.

A1 (İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre ve Kalite), A2 (İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma) ve A3 (Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri) olarak tanımlanan 3 zorunlu birimlerden 70 geçme notunu alması gerekmektedir. 

 Ayrıca sınav geçerlilik süresi 1 yıl olup, birim sınav sonucu geçerlilik süresi 2 yıldır. Yani bir sınavda 2 birimden geçerli notu alıp, 1 birimden başarısız olunması halinde 2 yıl içinde başarısız olunan birimden tekrar sınava girilip belge alınabilir.

 5. Seviye Sorumlu Emlak Danışmanı Yeterlilik Belgesi Başvuru Şartları Okur yazar veya ilkokul mezunu olması yeterlidir.

 A1 (İş Sağ. Ve Güv. İle Çev. Ve Kalite), A2 (Paz. Stra. Gel.ve İş Org.) ve A3 (Eml.Sat./Kir. Sür. İşl. Yür.) olarak tanımlanan 3 zorunlu birimlerden 70 geçme notunu alması gerekmektedir.

 Ayrıca 4. Seviye Emlak Danışmanı Yeterlik Belgesinde olduğu gibi, sınav geçerlilik süresi 1 yıl olup, birim sınav sonucu geçerlilik süresi 2 yıldır. Yani bir sınavda 2 birimden geçerli notu alıp, 1 birimden başarısız olunması halinde 2 yıl içinde başarısız olunan birimden tekrar sınava girilip belge alınabilir.

 Emlakçılık Yetki Belgesi İçin Başvuru Şartları;

Meslek odasına kayıtlı olunmalı,

Gelir / kurumlar vergisi mükellefi olunmalı,

Gerçek kişi işletmelerinde emlak alanında işletmeye sahip olanların, sermaye şirketlerinde ise yetkili temsilcilerin ve tüm bu işletmelerin varsa şube müdürlerinin;

18 yaşını doldurmuş,

En az lise öğrenimini başarı ile tamamlamış,

Daha önce iflas etmemiş, iflas etmişse dahi itibarını tekrar kazanmış,

Önceki ticari faaliyetleri sırasında konkordato ilan etmek durumunda kalmamış,

Herhangi bir kasten suç işlemekten dolayı hüküm giymemiş,

Ticaret/sanat faaliyetlerinde bulunurken hükmen yasaklanmamış,

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkiye sahip olup aynı zamanda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından da akredite edilmiş bir kuruluşun eğitimi sonucu alınan mesleki yeterlilik belgesine (Seviye 5) sahip olunması,

Tüzel Kişiliği ile faaliyet gösteren ve mevcudiyetinde birden fazla yetkilisi bulunan ticari işletmelerde, bu yetkililerden en az bir tanesinin Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, gerekmektedir.

Bu işletmelerde pazarlama, satış veya faaliyet ile ilgili işlerde yardımcı olarak çalışacak olan kişilerin, 4. Seviye emlak danışmanı olarak mesleki yeterlilikte olması zorunludur.

 Ayrıca gayrimenkul danışmanlığı / emlakçılık işleri ile ilgili, 05 Haziran 2018 yılından önce faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri için lise öğrenimini tamamlamış olma şartı söz konusu değildir.