Anahtar Kelimeler: Moğol İmparatorluğu İlgili Bilgiler


Moğol İmparatorluğu İle İlgili Kısa Bilgiler

Moğol İmparatorluğu  162 yıllık kısa bir tarihi olmasına rağmen oldukça geniş sınırlara ulaşmıştır.

Moğol İmparatorluğu, 162 yıllık kısa bir tarihi olmasına rağmen oldukça geniş sınırlara ulaşmıştır. Cengiz Han'a boyun eğmiş Türk ve Moğol boylarının bir araya gelmesi sayesinde kurulan imparatorluktur. Osmanlı ile yakın yıllarda kurulması ve iki devlet arasında ki benzerlikler olmasına rağmen araları hiçbir zaman çok iyi olmamıştı. Dünyanın yüzde 22’ sine yayılan bu devlet dünya tarihinde en geniş sınırlara ulaşabilmiş devlettir.

Zenginliklerinin çoğunu ise dünyaca ünlü baharat ve ipek yollarına sahip olmuş ve güvenilir bir şekilde gelir sağlamışlardır.

 Asya’ dan Avrupa’ ya ulaşan bu devletin sonu ise Kubilay Hanın  kurduğu Yuan Hanedanı'nın Çinli Ming Hanedanı'na yenilmesiyle olmuştur.1368 yılında gerçekleşen bu yenilgi bu devletin sonunu getirmiştir.

 Türklerin ve Moğol İmparatorluğu'nun oldukça benzemesine rağmen aralarının iyi olmadığını belirmiştik. Kösedağ Savaşı’ da aralarında yapılan savaşlardan biridir. Türk tarihi açısından oldukça önemli olan bu muharebede Moğolların kazanması ile sonuçlanırken Anadolu Selçuklu Devleti ise kayıplar yaşamıştır.